รัญญ์สิรินทร์

sOmtuii

About Us เรื่องที่อยากให้รู้

เรื่องเล็กแต่ไม่น้อยของเรา

บริษัท 95คลับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 ก.พ. 2559
โดยจุดประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลลากร ให้เป็นทั้ง ศิลปิน influencer
ดารา นักแสดง นักร้อง ที่มีความสามารถ จนถึงการทำคอนเท็น Event และกิจกรรมต่างๆ
ทั้ง online และ offline
พร้อมทั้ง พัฒนาน้องๆ ไปกับ แอพพลิเคชั่นยุคใหม่ ตอบโจทย์ ทุก ไลฟ์ไสตล์
ที่ แอพพลิเคชั่น Vibie กับเรา สังกัด 95Love

You can follow us on

facebook

Instargram

youtube

TikTok

Reach Out

Business Inquiries